17 Feiten Over Het Klimaatakkoord Waardoor Je Binnen 5 minuten Up-To-Date Bent

Welke partijen zijn voor of tegen en is het geldverspilling ja of nee? Het Klimaatakkoord en de Energietransitie zijn veel besproken onderwerpen in het nieuws. Maar de inhoud van het Klimaatakkoord wordt niet over gesproken. Benieuwd? Lees hieronder 17 feiten van de kosten tot de veranderingen.

Het ontstaan van het Klimaatakkoord

 • Het Nederlandse Klimaatakkoord is voortgekomen uit het internationale Klimaatverdrag. In het Klimaatverdrag Parijs (of akkoord van Parijs) heeft Nederland in 2015 de afspraak gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Dit Klimaatverdrag is samen met 195 andere landen tot stand gekomen. Het hoofddoel is om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius in 2050.

 • 1 van de wetten die Nederland heeft vastgelegd is de Klimaatwet. In deze Klimaatwet is bepaald dat er elke 10 jaar een Klimaatplan moet worden geschreven. In dit Klimaatplan wordt het klimaatbeleid vastgesteld. Onderdeel van dit Klimaatbeleid is het Klimaatakkoord.

Algemene informatie

 • 0,7% van de CO2 uitstoot in de wereld is afkomstig uit Nederland.

 • Het Klimaatakkoord is een verzameling van verschillende maatregelen die de komende jaren uitgevoerd moeten worden om klimaatverandering tegen te gaan. Het doel van deze maatregelen in het Klimaatakkoord is om in 2030, 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren en in 2050 95%.

 • De Energietransitie of Energieakkoord is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord, maar is al in 2013 vastgesteld. Dit is 2 jaar voor het Klimaatakkoord. Waar het Energieakkoord enkel om de energievoorzieningen ging gaat het Klimaatakkoord ook om het terugdringen van het broeikaseffect.

 • Er zijn per sector vakminister aangesteld die ervoor gaan zorgen dat de afspraken uit het Klimaatakkoord worden nagekomen. Dit doen zij door middel van uitvoeringsoverleggen.

Wie betaald?  

 • De kosten die worden gemaakt voor het Klimaatakkoord en de Energietransitie moeten worden betaald door de burgers en bedrijven. Wel is er voor bedrijven de mogelijkheid om subsidie te krijgen. Voor de burgers is berekend dat de kosten van het Klimaatakkoord in 2030 lager ligt dan het bbp. Hierdoor zullen de kosten die het Klimaatakkoord met zich mee brengt te dekken zijn.

 • Voor consumenten is er een warmtefonds opgericht door het kabinet. Hieruit kunnen huiseigenaren een voordelige voorfinanciering krijgen om hun huis te verduurzamen.

Rol van de overheid

 • De Rijksoverheid gaat een voortgangsmonitor Hierin is de voorgang van het Klimaatbeleid in te zien.

 • Eind 2019 gaat het kabinet consumenten adviezen geven over kleine en duurzame maatregelen zij in hun huis kunnen toepassen. Denk hierbij aan het voorkomen van tocht in huis, een waterbesparende douchekop aanschaffen of het isoleren van cv-leidingen met kunststofschuim.

Energie maatregelen

 • In de toekomst moet bijna al onze elektriciteit uit zon en wind Het overige deel wordt gewonnen uit: waterstof, biomassa, kernenergie of fossiele bronnen waarbij CO2 uitstoot wordt opgevangen.

 • Op dit moment is het Nederlandse elektriciteitsnet nog niet bestendig voor alle energie die door zonnepanelen moet wordt opgewekt. Om deze reden wordt het energienet de komende jaren grootschalig aangepast.

 • Voor energie uit wind is door het kabinet gekozen om dit voornamelijk op zee uit te gaan voeren. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat het opwekken van windenergie op land het goedkoopste alternatief is. Dit komt omdat er veel materiaal nodig is om energie vanaf zee naar land te krijgen door de grootte afstand. Energie opwekken via kerncentrales staat wel in het klimaatakkoord, maar er worden geen nieuwe kerncentrales gebouwd.

 • Er zijn in Nederland op dit moment verschillende onderzoeken en proefprojecten naar waterstof. Waterstof is een brandstof waar bij verbranding geen CO2 Deze vorm van brandstof kan gebruikt worden als benzine voor auto’s of aardgas voor verwarming. Zodra waterstof gebruikt gaat worden in Nederland zal dit invloed hebben op veel sectoren.

 • In Nederland gaat de belasting die wij voor gas betalen de komende jaren omhoog, maar onze energierekening gaat niet omhoog. Dit komt omdat de belasting die voor elektriciteit moet worden betaald omlaag gaat. Het kabinet denkt zelfs dat een grootte groep huishoudens in Nederland gaat profiteren van een lagere energierekening door de nieuwe regels.

Transitie

 • Het overstappen naar een warmtepomp is onderdeel van het Klimaatakkoord. Een warmtepomp is zuiniger dan een Cv-ketel en gebruikt elektriciteit om te verwarmen. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in subsidies voor de aanschaf van een warmtepomp en ontwikkelingen om warmtepompen nog energiezuiniger te maken.

 • De overgang naar elektrische auto’s staat ook in het Klimaatakkoord. Nieuwe elektrische auto’s moeten betaalbaarder worden voor iedereen. Om deze reden komen er subsidies voor de aanschaf, maar ook garanties op bijvoorbeeld batterijen waardoor het kopen van een tweede-of derdehands elektrische auto aantrekkelijk wordt. Het doel is om in 2030 ongeveer 1.8 miljoen laadpalen in Nederland te hebben.

MET WARP GROEN BEN OOK JIJ TOEKOMSTBESTENDIG

4 Handige En Unieke WARP SpeeTools Voor Een Professionele En Eenvoudige Installatie #ZelfInstalleren

Bij WARP Systems zit innovatie in ons groene bloed. En om deze reden hebben wij onder andere deze 4 handige en unieke tools ontwikkeld voor een professionele en eenvoudige installatie. Benieuwd? Lees hieronder hoe de SpeeTools jou kunnen helpen met het installeren van vloer-, wand- en plafondverwarming!

SpeeTurn

De SpeeTurn van WARP Systems is een zwarte bocht gemaakt van gerecycled kunststof. De SpeeTurn heeft 2 functies:

 • Verbindingen maken tussen een vloer en een muur of twee muren (of plafond)
 • Een doorvoerbocht creëren naar de verdeler

Deze SpeeTool heeft drie bevestigingspunten en is geschikt voor de SpeeTube 10. Voor de bevestiging kunnen de pluggen uit het SpeeTile systeem worden gebruikt. Verder is de SpeeTurn 12,75 mm hoog en creëert een bocht van 90°. Doordat de hoogte van de SpeeTurn gelijk is aan de hoogte van de systemen waar de verwarmingsbuis door loopt, kan deze onzichtbaar en glad afgewerkt worden, zonder hakken en breken.   

Aangezien het SpeeTile 10 systeem geschikt is voor zowel vloeren, wanden als plafonds is het maken van eenvoudige verbindingen tussen deze oppervlaktes van groot belang. Dit omdat de verwarmingsbuis vanzelfsprekend uit zichzelf geen bocht van 90° kan maken tussen verschillende oppervlakte zonder te knikken. Zo kan een gehele ruimte makkelijk op dezelfde verdeler worden aangesloten. Ook kan de SpeeTurn op plekken waar geen SpeeTile matten bevestigd zijn bij de verdeler een doorvoerbocht creëren. Dit zorgt ervoor dat de buizen gemakkelijk aan de verdeler aangesloten kunnen worden. 

SpeeTrap

De SpeeTrap van WARP Systems is een zwarte bevestigingstool gemaakt van gerecycled kunststof. Deze is bedoeld om 2 SpeeTube 10 of 12 buizen parallel aan elkaar op de vloer, wand of plafond te bevestigen. Dit op plekken waar geen SpeeTile matten liggen, bijvoorbeeld bij de verdeler of plekken waar de SpeeTube door de muur moet worden doorgevoerd. Bij de verdeler liggen geen SpeeTile matten, omdat er anders niet genoeg ruimte is om alle SpeeTube buizen naar de verdeler te begeleiden. Op deze manier worden de buizen strak en op de juiste hoogte gemonteerd en blijven deze niet op het oppervlakte zweven. Dit zorgt ervoor dat het geheel strak, glad en professioneel afgewerkt kan worden.

De SpeeTrap van WARP Systems is 12,75 mm hoog, heeft een hart op hart afstand van 28 mm en heeft 1 bevestigingspunt in het midden. Voor de bevestiging kunnen de pluggen uit het SpeeTile systeem worden gebruikt. Ook zijn de SpeeTraps onderling met elkaar te verbinden door deze aan elkaar te klikken, zodat er zoveel mogelijk buizen begeleid kunnen worden op een klein oppervlakte.  

SpeeTacker

De SpeeTacker van WARP Systems is een groene bevestigingstool. De SpeeTool heeft 2 insteekpootjes met weerhaakjes en heeft de volgende functie:

 • Bevestiging van SpeeTile matten op een vlakke (dunne) EPSisolatieplaat

Op deze manier wordt het SpeeTile systeem eenvoudig, stevig en professioneel gemonteerd.

KalibratieTool

De KalibratieTool van WARP Systems is een rode SpeeTool gemaakt van gerecycled kunststof. Deze SpeeTool zorgt ervoor dat de SpeeTube 10 of 12 na het snijden of knippen weer rond te maken (kalibreren) en af te bramen (trechtervorm) is. Afbramen en kalibreren voorkomt lekkage. Ook is de SpeeTube makkelijk in de PushFit koppeling of PushFit splitter te drukken. De KalibratieTool is geschikt voor zowel de 10mm (onder) als de 12mm (boven) SpeeTube vloerverwarmingsbuis.     

Handig, uniek en eenvoudig

Bij WARP Systems denken wij mee met het installatieproces door de ontwikkeling van slimme SpeeTools voor een eenvoudige en professionele installatie. De SpeeTube zit overal goed vast, bochten maken is geen probleem, en oppervlakte verbinden is waar wij voor staan. Heb jij zelf nog een suggestie voor een slimme SpeeTool? Mail deze naar marketing@warp-systems.nl en wij gaan er mee aan de slag!

MET WARP GROEN BEN OOK JIJ TOEKOMSTBESTENDIG

Hittegolven En Het Aircomonster. Waarom Koelen Met Vloerverwarming Onmisbaar Wordt

Ook in 2019 is een hittegolf in Nederland niet uitgebleven. En met deze hoge temperaturen zoeken wij Nederlanders graag verkoeling. Zwembad in de tuin, plekje op het strand of het aanschaffen van een airco. En juist aan dit laatste punt zitten helaas meer nadelen dan voordelen. Maar hoe krijgen we anders de warmte uit onze goed geïsoleerde woning? Gelukkig is er ook een toekomstbestendige en energiezuinige optie om tijdens hittegolven koel te blijven. Koelen met vloerverwarming. Nieuwsgierig? Lees hieronder meer informatie.

Hittegolven

Sinds 1901 wordt er door het KNMI  in Nederland gemeten of er sprake is van een hittegolf. Hiervoor moet de temperatuur 5 dagen achter elkaar hoger zijn dan 25° Celsius en moet de temperatuur 3 dagen hiervan hoger zijn dan 30° Celsius. Zodra de temperatuur boven de 30° Celsius komt in Nederland spreken we van een tropische dag.

Sinds 1901 zijn er in Nederland totaal 27 hittegolven geweest. De eerste hittegolf vond plaats in 1911 en had een gemiddelde temperatuur van 33° Celsius. Waar in de 20ste eeuw 16 hittegolven plaatsvonden zijn dit er in de 21ste eeuw al 11. Ook de gemiddelde temperatuur van de hittegolven is hoger. Neem 2018 waar de gemiddelde temperatuur 35,7° Celsius was en 2019 met gemiddeld 37,5° Celsius.

Aangezien er in 19 jaar tijd al 11 hittegolven hebben plaatsgevonden, zou dit betekenen dat er aan het einde van de 21ste eeuw ongeveer 58 hittegolven zijn geweest. Dit zijn er 42 meer dan in de vorige eeuw. Maar helaas blijft het aantal naar verwachting niet 58. Door de opwarming van de aarde zullen hittegolven vaker voorkomen en langer duren.

Het Aircomonster

Iedereen herkent het wel zodra het erg warm wordt, het verlangen naar koelte. Het aanschaffen van een airco is erg populair in Nederland. De verkoop van airco’s is in de laatste drie jaar zelfs met 300% gestegen. Daarbij doet een airco inderdaad zijn werk: de temperatuur verlagen in een ruimte. Helaas is in de praktijk het aanschaffen, onderhouden en het verbruik van een airco niet voordelig en energiezuinig. Buiten het hoge energieverbruik zorgt een airco ook voor een nog warmere buitenlucht. Zodra een groot aantal mensen een airco gebruikt, warmt de aarde nog sneller op. Eén van de medeoorzaken van de groeiende airco verkoop is dat huizen tegenwoordig beter geïsoleerd zijn. En hoe beter een woning is geïsoleerd hoe moeilijk de warmte het huis verlaat.

Bouwbesluit en Isolatie

Dat veel nieuwbouw woningen tegenwoordig beter geïsoleerd zijn is vastgelegd in het bouwbesluit. In het bouwbesluit staan technische bouwvoorschriften voor nieuwbouwprojecten en verbouwingen. Het meest recente bouwbesluit is het bouwbesluit 2012, welke in oktober 2018 is geüpdatet. In dit bouwbesluit is bepaald hoeveel warmteweerstand isolatie moet hebben om aan de eisen te voldoen. Deze eisen zijn anders voor verbouwingen. Zie de tabel hier onder.

Oppervlakte

Warmteweerstand nieuwbouw

Warmteweerstand verbouwing

Dak

6 M2 K/W

2 M2 K/W

Wand

4,5 M2 K/W

1,3 M2 K/W

Vloer

3,5 M2 K/W

2,5 M2 K/W

Wanneer isolatie niet aan deze normen voldoet ‘lekt’ de warmte als het ware weg uit een ruimte. Hoe beter de isolatie, hoe langer de warmte binnen blijft en hoe minder energie er wordt verbruikt in bijvoorbeeld de winter. In de zomer is dit een ander verhaal, dan willen we juist de warmte uit ons huis hebben. Met de nieuwe isolatie-eisen is dit een lastige klus. Ook in het Klimaatakkoord is met de hete zomers geen rekening gehouden. Uit onderzoek blijkt zelfs dat klimaatdoelen niet gehaald kunnen worden als airco’s gebruikt blijven worden. Gelukkig is er een toekomstbestendige en energiezuinige optie: koelen met vloer- wand- en/of plafondverwarming.

Koelen met vloerverwarming

In de winter comfortabel warm en in de zomer heerlijk koel. Met laagtemperatuur watergedragen vloerverwarming is het mogelijk, ook met de nieuwe isolatie eisen. Liever geen koude voeten? Dan is de combinatie met wandverwarming en/of plafondverwarming ideaal.

Neem bijvoorbeeld een warme zomerdag waarbij de buiten temperatuur 38° is. In een geïsoleerde ruimte zoals een woonkamer waar niet wordt gekoeld, zal de temperatuur ongeveer 28° zijn. Gaan we deze ruimte vervolgens koelen met vloer-, wand- of plafondverwarming, wordt de ruimte temperatuur verlaagd naar ± 23°.

Zelfs voor onze gezondheid en productiviteit is koelen met vloerverwarming effectief. Ben je benieuwd hoe koelen met vloerverwarming werkt en welke voordelen er nog meer zijn? Druk dan hier.

MET WARP GROEN BEN OOK JIJ TOEKOMSTBESTENDIG

KOELEN MET VLOERVERWARMING? EINDELIJK EEN TOEKOMSTBESTENDIGE OPLOSSING!

Ja u leest het goed koelen met vloerverwarming. En koelen is niet iets waar normaal gesproken aan wordt gedacht bij het woord verwarming. Toch is dit met laagtemperatuur watergedragen vloerverwarming te realiseren. Hierbij is wel de combinatie met een warmtepomp nodig.

Voordelen van koelen via vloerverwarming

Er zitten meerdere voordelen aan koelen via vloerverwarming. Allereerst is comfort een groot voordeel. Op een warme zomerdag kan vloerverwarming ervoor zorgen dat de temperatuur in een huis of kantoorpand wel 5° lager liggen dan de gemiddelde ruimte temperatuur.

Neem bijvoorbeeld een warme zomerdag waarbij de buiten temperatuur 38° is. In een ruimte zoals een woonkamer waar niet wordt gekoeld, zal de temperatuur ongeveer 28° zijn. Gaan we deze ruimte vervolgens koelen met vloerverwarming, wordt de ruimte temperatuur verlaagd naar ± 23°.

Dit voelt enorm aangenaam en verkoelend aan. Wel kan een koud aanvoelende vloer als nadeel worden ervaren. In dit geval is de combinatie met wand- en/of plafondverwarming ideaal. In de zomer kan de vloerverwarming worden uitgeschakeld en kan de wand- en/of plafondverwarming worden ingezet als koelsysteem.

Maar ook voor onze gezondheid zitten er voordelen aan koelen. Een groot deel van ons leven brengen we thuis of bijvoorbeeld op het werk in een kantoorpand door. Zodra we in deze ruimtes aangename omgevingstemperaturen creëren, gaan we ons beter voelen en gaat onze productiviteit omhoog. Verder is koelen via vloerverwarming zeer voordelig. Afhankelijk van het soort warmtepomp zijn de kosten van koelen per jaar relatief laag.

Watergedragen vloerverwarming

Er bestaan verschillende soorten vloerverwarmingssystemen. De bekendste hiervan zijn traditionele en elektrische vloerverwarming. Helaas zijn deze opties vaak niet het energiezuinigste. Zo gebruikt traditionele vloerverwarming een relatief hoge watertemperatuur rond de 40° Celsius om een ruimte op de juiste temperatuur te verwarmen. Om het water tot 40° Celsius te verwarmen wordt veel energie verbruikt. Ook reageert dit systeem traag waardoor deze in de meeste gevallen dag en nacht aanstaat. Elektrische vloerverwarming daarentegen gebruikt, zoals de naam al suggereert elektriciteit om een ruimte te verwarmen. Helaas ligt het stroomverbruik van elektrische vloerverwarming nog relatief hoog.

Gelukkig is er een energiezuinig alternatief voor deze vloerverwarmingssystemen: laagtemperatuur watergedragen vloerverwarming. Een hele mond vol, maar zeker energiezuinig. Deze verwarmingssystemen zoals bijvoorbeeld het SpeeTile en SpeeTherm systeem werken met een watertemperatuur van 32°- 35°. Deze lage watertemperatuur wordt gerealiseerd, omdat de systemen dicht onder het oppervlakte liggen door de lage opbouwhoogte (15mm). Ook reageren deze systemen snel (30 minuten) op warmte vraag, waardoor deze niet dag en nacht hoeven aan te staan. Op deze manier wordt er minder energie verbruikt om een aangename temperatuur in een ruimte te creëren.

Warmtepomp

Met de meeste gevallen kunnen warmtepompen naast verwarmen ook energiezuinig koelen. In het geval van een lucht/lucht warmtepomp is dit helaas niet mogelijk. Deze warmtepomp is te vergelijken met een soort airco en werkt enkel met warme/koude lucht in plaats van water. De werking op het gebied van koelen met betrekking tot verschillende warmtepompen zijn hieronder kort beschreven.

Lucht/Water warmtepomp
Deze soort warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht en geeft dit af aan water. Dit maakt het mogelijk om ruimtes te verwarmen en koelen met watergedragen vloerverwarming. Bij koelen stroomt het koude water door de vloerverwarmingsbuizen, dit zorgt ervoor dat ruimtes wordt afgekoeld.

Hybride warmtepomp
Een Hybride warmtepomp is een combinatie van bovenstaande Lucht/Water warmtepomp en een hr-ketel (hoogrendementsketel). In de basis is de werking van deze warmtepomp ook hetzelfde. Het verschil zit hem in de extreme winterdagen waar de warmtepomp de warmte vraag niet aan kan. In dit geval zorgt de hr-ketel voor warmte. Het koelen in combinatie met vloerverwarming werkt gelijk.

Water/Water warmtepomp
Bij een Water/Water warmtepomp worden de buizen van de warmtepomp horizontaal onder de grond geïnstalleerd. Energie wordt hierbij opgewekt uit grondwater in plaats van lucht. Ook in dit geval kan de energie die wordt opgewekt worden afgegeven aan een laagtemperatuur watergedragen vloerverwarmingssysteem. Dit zorgt ervoor dat ruimtes worden verwarmd of gekoeld.

Bodem/Water warmtepomp
Een bodem/Water warmtepomp is een zogeheten gesloten systeem met buizen die verticaal en relatief diep onder de grond worden geïnstalleerd. De warmtepomp is gesloten doordat er een vloeistof continu door de buizen stroomt die niet wordt vervangen. Door deze vloeistof wordt energie opgewekt die ervoor zorgt dat warmte of kou wordt gecreëerd.

Koelen met vloerverwarming

Kort samengevat: koelen met watergedragen laagtemperatuur vloerverwarming is toekomstbestendig. Niet alleen voor de portemonnee, ook voor de kwaliteit van ons leven. Het comfort in een ruimte wordt verhoogd, zeker wanneer de combinatie met wand- en/of plafondverwarming wordt gemaakt. Dit alles wel in combinatie met een warmtepomp.

MET WARP GROEN BEN OOK JIJ TOEKOMSTBESTENDIG