17 Feiten Over Het Klimaatakkoord Waardoor Je Binnen 5 minuten Up-To-Date Bent

Welke partijen zijn voor of tegen en is het geldverspilling ja of nee? Het Klimaatakkoord en de Energietransitie zijn veel besproken onderwerpen in het nieuws. Maar de inhoud van het Klimaatakkoord wordt niet over gesproken. Benieuwd? Lees hieronder 17 feiten van de kosten tot de veranderingen.

Het ontstaan van het Klimaatakkoord

 • Het Nederlandse Klimaatakkoord is voortgekomen uit het internationale Klimaatverdrag. In het Klimaatverdrag Parijs (of akkoord van Parijs) heeft Nederland in 2015 de afspraak gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Dit Klimaatverdrag is samen met 195 andere landen tot stand gekomen. Het hoofddoel is om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius in 2050.

 • 1 van de wetten die Nederland heeft vastgelegd is de Klimaatwet. In deze Klimaatwet is bepaald dat er elke 10 jaar een Klimaatplan moet worden geschreven. In dit Klimaatplan wordt het klimaatbeleid vastgesteld. Onderdeel van dit Klimaatbeleid is het Klimaatakkoord.

Algemene informatie

 • 0,7% van de CO2 uitstoot in de wereld is afkomstig uit Nederland.

 • Het Klimaatakkoord is een verzameling van verschillende maatregelen die de komende jaren uitgevoerd moeten worden om klimaatverandering tegen te gaan. Het doel van deze maatregelen in het Klimaatakkoord is om in 2030, 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren en in 2050 95%.

 • De Energietransitie of Energieakkoord is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord, maar is al in 2013 vastgesteld. Dit is 2 jaar voor het Klimaatakkoord. Waar het Energieakkoord enkel om de energievoorzieningen ging gaat het Klimaatakkoord ook om het terugdringen van het broeikaseffect.

 • Er zijn per sector vakminister aangesteld die ervoor gaan zorgen dat de afspraken uit het Klimaatakkoord worden nagekomen. Dit doen zij door middel van uitvoeringsoverleggen.

Wie betaald?  

 • De kosten die worden gemaakt voor het Klimaatakkoord en de Energietransitie moeten worden betaald door de burgers en bedrijven. Wel is er voor bedrijven de mogelijkheid om subsidie te krijgen. Voor de burgers is berekend dat de kosten van het Klimaatakkoord in 2030 lager ligt dan het bbp. Hierdoor zullen de kosten die het Klimaatakkoord met zich mee brengt te dekken zijn.

 • Voor consumenten is er een warmtefonds opgericht door het kabinet. Hieruit kunnen huiseigenaren een voordelige voorfinanciering krijgen om hun huis te verduurzamen.

Rol van de overheid

 • De Rijksoverheid gaat een voortgangsmonitor Hierin is de voorgang van het Klimaatbeleid in te zien.

 • Eind 2019 gaat het kabinet consumenten adviezen geven over kleine en duurzame maatregelen zij in hun huis kunnen toepassen. Denk hierbij aan het voorkomen van tocht in huis, een waterbesparende douchekop aanschaffen of het isoleren van cv-leidingen met kunststofschuim.

Energie maatregelen

 • In de toekomst moet bijna al onze elektriciteit uit zon en wind Het overige deel wordt gewonnen uit: waterstof, biomassa, kernenergie of fossiele bronnen waarbij CO2 uitstoot wordt opgevangen.

 • Op dit moment is het Nederlandse elektriciteitsnet nog niet bestendig voor alle energie die door zonnepanelen moet wordt opgewekt. Om deze reden wordt het energienet de komende jaren grootschalig aangepast.

 • Voor energie uit wind is door het kabinet gekozen om dit voornamelijk op zee uit te gaan voeren. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat het opwekken van windenergie op land het goedkoopste alternatief is. Dit komt omdat er veel materiaal nodig is om energie vanaf zee naar land te krijgen door de grootte afstand. Energie opwekken via kerncentrales staat wel in het klimaatakkoord, maar er worden geen nieuwe kerncentrales gebouwd.

 • Er zijn in Nederland op dit moment verschillende onderzoeken en proefprojecten naar waterstof. Waterstof is een brandstof waar bij verbranding geen CO2 Deze vorm van brandstof kan gebruikt worden als benzine voor auto’s of aardgas voor verwarming. Zodra waterstof gebruikt gaat worden in Nederland zal dit invloed hebben op veel sectoren.

 • In Nederland gaat de belasting die wij voor gas betalen de komende jaren omhoog, maar onze energierekening gaat niet omhoog. Dit komt omdat de belasting die voor elektriciteit moet worden betaald omlaag gaat. Het kabinet denkt zelfs dat een grootte groep huishoudens in Nederland gaat profiteren van een lagere energierekening door de nieuwe regels.

Transitie

 • Het overstappen naar een warmtepomp is onderdeel van het Klimaatakkoord. Een warmtepomp is zuiniger dan een Cv-ketel en gebruikt elektriciteit om te verwarmen. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in subsidies voor de aanschaf van een warmtepomp en ontwikkelingen om warmtepompen nog energiezuiniger te maken.

 • De overgang naar elektrische auto’s staat ook in het Klimaatakkoord. Nieuwe elektrische auto’s moeten betaalbaarder worden voor iedereen. Om deze reden komen er subsidies voor de aanschaf, maar ook garanties op bijvoorbeeld batterijen waardoor het kopen van een tweede-of derdehands elektrische auto aantrekkelijk wordt. Het doel is om in 2030 ongeveer 1.8 miljoen laadpalen in Nederland te hebben.

MET WARP GROEN BEN OOK JIJ TOEKOMSTBESTENDIG

Deel dit artikel: facebook linkedin

terug naar overzicht »